Archive for the 'Prevodi' Category

Sodno prevajanje oziroma sodni prevodi

Wednesday, December 5th, 2007

Pri sodnih prevodih oziroma uradnih prevodih gre za prevajanje, ki ga izvajajo prevajalci, ki so sodno zapriseženi. Slednje pomeni, da so z ustrezno odločbo pravosodnega ministrstva imenovani kot stalni sodni tolmači. Uradni prevodi  se zapečatijo in so zvezani skupaj z izvornim besedilom oziroma s kopijo originalnega besedila, ki je bilo overjeno. Sodni prevod lahko potrebujemo za številne različne vrste dokumentov, med drugim naslednje:

– potni listi

– izpiski, ki se nanaÅ¡ajo na sodni register

– univerzitetni izkazi (npr. diploma, magisterij, doktorat)

– finančni izkazi (npr. izkaz uspeha, bilanca stanja, izkaz denarnih tokov)

– poslovna pogodba

– letno poročilo

– in Å¡tevilni drugi dokumenti

Slot Online Slot Online Slot Online Slot Online Slot Online Slot Online Slot Online Slot Online https://desabukittinggi.id/ https://cerdasfinansial.id/ https://talentindonesia.id/ Slot Online Slot Online Slot Online Slot Online Slot Online Slot Online Slot Gacor Slot Online Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor https://av-india.com/slot-online/ https://joyfulculinarycreations.com/slot-online/ slot judi online

SLOVAR STARE KNJIŽNE PREKMURŠČINE

Friday, February 16th, 2007

Na spletni strani:

http://zalozba.zrc-sazu.si/index.php?q=sl/node/517

Znanstveno raziskovalnega centra Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti
je imenitna predstavitev slovarja stare knjižne prekmurščine. Slovar stare knjižne prekmurščine je tip zgodovinsko-narečnega slovarja. Delo zanj je prevzel prof. dr. Vilko Novak.

Zbornik slovenske in mednarodne konference JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE 2006

Thursday, January 4th, 2007

Na spletni strani:

http://nl.ijs.si/is-ltc06/proc/

lahko dostopate do Zbornika slovenske in mednarodne konference JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE 2006.

Å irjenje EU

Saturday, November 4th, 2006

Na lokalni ravni je prevajanje pomembno spodbudilo širjenje EU, tudi naša podjetja postajajo vse bolj mednarodno usmerjena.

Lokalizacija in prevajanje

Wednesday, September 6th, 2006

Na področju prevajanje pojem lokalizacija označuje prevod vsebine s poudarkom na upoštevanju lokalne kulture in običajev.

Terminološka zbirka za prevajanje

Tuesday, August 29th, 2006

Za prevajalce oziroma za prevajanje je lahko koristna terminološka zbirka, katere začetki segajo v prevajanje pravnih aktov Evropske unije v slovenščino. Dostopna je na naslovu: www.gov.si/evroterm/

Posledice vstopa v EU

Friday, August 18th, 2006

Vstop v EU ni povzročil le povečanja obsega jezikovnih tečajev, temveč je imel tudi pozitivni vpliv na rast prevajalskega posla. Med drugim je bilo potrebno prevesti obsežne količine dokumentacije v povezavi z našim pristopnim procesiom.

Jezikovne družine

Monday, July 10th, 2006

Za tiste, ki vas nekoliko bolj zanimajo jezikovne družine, je dobro izhodišče za nadaljnje povezave naslednja stran:

http://www.zrc-sazu.si/oko/Jeziki.htm