Archive for the 'Prevajanje' Category

Evrokorpus – pomoč za prevajanje

Thursday, January 15th, 2009

Eden izmed pripomočkov za prevajanje, ki se mi zdi nadpovprečno koristen je korpus prevodov, ki ga najdete na spletni strani:

http://evrokorpus.gov.si/

V bistvu se ga da uporabljati tako kot slovar, kot tudi prevajalnik za celotne besedne zveze. Nabor prevodov, ki stoji v ozadju oziroma takoimenovani korpus je ogromen, zato se da najti tudi specifične izraze in to velikokrat v veliko različnih variantah. Podprta ni le najpogostejša slovensko-angleško kombinacija, temveč tudi drugi jeziki. Skratka, priporočljiva zadeva, če imate težave pri prevajanju.

SLOVAR STARE KNJIŽNE PREKMURŠČINE

Friday, February 16th, 2007

Na spletni strani:

http://zalozba.zrc-sazu.si/index.php?q=sl/node/517

Znanstveno raziskovalnega centra Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti
je imenitna predstavitev slovarja stare knjižne prekmurščine. Slovar stare knjižne prekmurščine je tip zgodovinsko-narečnega slovarja. Delo zanj je prevzel prof. dr. Vilko Novak.

Zbornik slovenske in mednarodne konference JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE 2006

Thursday, January 4th, 2007

Na spletni strani:

http://nl.ijs.si/is-ltc06/proc/

lahko dostopate do Zbornika slovenske in mednarodne konference JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE 2006.

Å irjenje EU

Saturday, November 4th, 2006

Na lokalni ravni je prevajanje pomembno spodbudilo širjenje EU, tudi naša podjetja postajajo vse bolj mednarodno usmerjena.

Globalizacija eden glavnih driverjev za lokalno prevajanje oziroma lokalizacijo

Tuesday, October 17th, 2006

Lokalno prevajanje oziroma lokalizacija je postalo pomemben element dogajanja v prevajalstvu v zadnjih 15 letih, predvsem na račun globalizacijskih tokov.

Lokalno prevajanje – definicija lokalizacije

Thursday, October 5th, 2006

Po LISA, okrajšava za združenje Localization Industry Standards Association je lokalizacija je prilagoditev izdelka jezikovnim, kulturnim in drugim zahtevam določenega ciljnega okolja ali trga.

Zakaj je lokalno prevajanje oziroma lokalizacija zanimiva?

Tuesday, September 19th, 2006

Zakaj je lokalno prevajanje oziroma lokalizacija zanimiva:

– večina ljudi obiskuje le spletne strani napisane v materinem jeziku

– obiskovalci spletnih trgovin raje kupujejo na spletnih straneh v materinem jeziku

– obiskovalci se na spletni strani zadržujejo dlje, če je napisana v njihovem materinem jeziku

 

Lokalizacija in prevajanje

Wednesday, September 6th, 2006

Na področju prevajanje pojem lokalizacija označuje prevod vsebine s poudarkom na upoštevanju lokalne kulture in običajev.

Terminološka zbirka za prevajanje

Tuesday, August 29th, 2006

Za prevajalce oziroma za prevajanje je lahko koristna terminološka zbirka, katere začetki segajo v prevajanje pravnih aktov Evropske unije v slovenščino. Dostopna je na naslovu: www.gov.si/evroterm/

Posledice vstopa v EU

Friday, August 18th, 2006

Vstop v EU ni povzročil le povečanja obsega jezikovnih tečajev, temveč je imel tudi pozitivni vpliv na rast prevajalskega posla. Med drugim je bilo potrebno prevesti obsežne količine dokumentacije v povezavi z našim pristopnim procesiom.