Archive for January, 2009

Evrokorpus – pomoč za prevajanje

Thursday, January 15th, 2009

Eden izmed pripomočkov za prevajanje, ki se mi zdi nadpovprečno koristen je korpus prevodov, ki ga najdete na spletni strani:

http://evrokorpus.gov.si/

V bistvu se ga da uporabljati tako kot slovar, kot tudi prevajalnik za celotne besedne zveze. Nabor prevodov, ki stoji v ozadju oziroma takoimenovani korpus je ogromen, zato se da najti tudi specifične izraze in to velikokrat v veliko različnih variantah. Podprta ni le najpogostejša slovensko-angleško kombinacija, temveč tudi drugi jeziki. Skratka, priporočljiva zadeva, če imate težave pri prevajanju.