lisinopril tendon

Pri sodnih prevodih oziroma uradnih prevodih gre za prevajanje, ki ga izvajajo prevajalci, ki so sodno zapriseženi. Slednje pomeni, da so z ustrezno odločbo pravosodnega ministrstva imenovani kot stalni sodni tolmači. Uradni prevodi  se zapečatijo in so zvezani skupaj z izvornim besedilom oziroma s kopijo originalnega besedila, ki je bilo overjeno. metformin 1000 mg picture of pill lahko potrebujemo za številne različne vrste dokumentov, med drugim naslednje:

- potni listi

- izpiski, ki se nanašajo na sodni register

- univerzitetni izkazi (npr. diploma, magisterij, doktorat)

- finančni izkazi (npr. izkaz uspeha, bilanca stanja, izkaz denarnih tokov)

- poslovna pogodba

- letno poročilo

- in številni drugi dokumenti

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.