Zbornik slovenske in mednarodne konference JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE 2006

Na spletni strani:

http://nl.ijs.si/is-ltc06/proc/

lahko dostopate do Zbornika slovenske in mednarodne konference JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE 2006.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.