Archive for January, 2007

Zbornik slovenske in mednarodne konference JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE 2006

Thursday, January 4th, 2007

Na spletni strani:

http://nl.ijs.si/is-ltc06/proc/

lahko dostopate do Zbornika slovenske in mednarodne konference JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE 2006.