induced cytotec

Lokalno prevajanje oziroma lokalizacija je postalo pomemben element dogajanja v prevajalstvu v zadnjih 15 letih, predvsem na račun globalizacijskih tokov.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.