Archive for October, 2006

Globalizacija eden glavnih driverjev za lokalno prevajanje oziroma lokalizacijo

Tuesday, October 17th, 2006

Lokalno prevajanje oziroma lokalizacija je postalo pomemben element dogajanja v prevajalstvu v zadnjih 15 letih, predvsem na račun globalizacijskih tokov.

lasix diabetes

Thursday, October 5th, 2006

Po LISA, okrajšava za združenje Localization Industry Standards Association je lokalizacija je prilagoditev izdelka jezikovnim, kulturnim in drugim zahtevam določenega ciljnega okolja ali trga.