Archive for October, 2006

Globalizacija eden glavnih driverjev za lokalno prevajanje oziroma lokalizacijo

Tuesday, October 17th, 2006

Lokalno prevajanje oziroma lokalizacija je postalo pomemben element dogajanja v prevajalstvu v zadnjih 15 letih, predvsem na račun globalizacijskih tokov.

Lokalno prevajanje – definicija lokalizacije

Thursday, October 5th, 2006

Po LISA, okrajšava za združenje Localization Industry Standards Association je lokalizacija je prilagoditev izdelka jezikovnim, kulturnim in drugim zahtevam določenega ciljnega okolja ali trga.