Lokalizacija in prevajanje

Na področju prevajanje pojem lokalizacija označuje prevod vsebine s poudarkom na upoštevanju lokalne kulture in običajev.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.