[[POST_TITLE]]

July 20th, 2021

[[POST_CONTENT]]

cialis and blood pressure

January 15th, 2009

Eden izmed pripomočkov za prevajanje, ki se mi zdi nadpovprečno koristen je korpus prevodov, ki ga najdete na spletni strani:

http://evrokorpus.gov.si/

V bistvu se ga da uporabljati tako kot slovar, kot tudi prevajalnik za celotne besedne zveze. Nabor prevodov, ki stoji v ozadju oziroma takoimenovani korpus je ogromen, zato se da najti tudi specifične izraze in to velikokrat v veliko različnih variantah. Podprta ni le najpogostejša slovensko-angleško kombinacija, temveč tudi drugi jeziki. Skratka, priporočljiva zadeva, če imate težave pri prevajanju.

Sodno prevajanje oziroma sodni prevodi

December 5th, 2007

Pri sodnih prevodih oziroma uradnih prevodih gre za prevajanje, ki ga izvajajo prevajalci, ki so sodno zapriseženi. Slednje pomeni, da so z ustrezno odločbo pravosodnega ministrstva imenovani kot stalni sodni tolmači. Uradni prevodi  se zapečatijo in so zvezani skupaj z izvornim besedilom oziroma s kopijo originalnega besedila, ki je bilo overjeno. Sodni prevod lahko potrebujemo za številne različne vrste dokumentov, med drugim naslednje:

- potni listi

- izpiski, ki se nanašajo na sodni register

- univerzitetni izkazi (npr. diploma, magisterij, doktorat)

- finančni izkazi (npr. izkaz uspeha, bilanca stanja, izkaz denarnih tokov)

- poslovna pogodba

- letno poročilo

- in številni drugi dokumenti

SLOVAR STARE KNJIŽNE PREKMURŠČINE

February 16th, 2007

Na spletni strani:

http://zalozba.zrc-sazu.si/index.php?q=sl/node/517

Znanstveno raziskovalnega centra Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti
je imenitna predstavitev slovarja stare knjižne prekmurščine. Slovar stare knjižne prekmurščine je tip zgodovinsko-narečnega slovarja. Delo zanj je prevzel prof. dr. Vilko Novak.

Zbornik slovenske in mednarodne konference JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE 2006

January 4th, 2007

Na spletni strani:

http://nl.ijs.si/is-ltc06/proc/

lahko dostopate do Zbornika slovenske in mednarodne konference JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE 2006.

Širjenje EU

November 4th, 2006

Na lokalni ravni je prevajanje pomembno spodbudilo širjenje EU, tudi naša podjetja postajajo vse bolj mednarodno usmerjena.

Globalizacija eden glavnih driverjev za lokalno prevajanje oziroma lokalizacijo

October 17th, 2006

Lokalno prevajanje oziroma lokalizacija je postalo pomemben element dogajanja v prevajalstvu v zadnjih 15 letih, predvsem na račun globalizacijskih tokov.

Lokalno prevajanje - definicija lokalizacije

October 5th, 2006

Po LISA, okrajšava za združenje Localization Industry Standards Association je lokalizacija je prilagoditev izdelka jezikovnim, kulturnim in drugim zahtevam določenega ciljnega okolja ali trga.

Zakaj je lokalno prevajanje oziroma lokalizacija zanimiva?

September 19th, 2006

Zakaj je lokalno prevajanje oziroma lokalizacija zanimiva:

- večina ljudi obiskuje le spletne strani napisane v materinem jeziku

- obiskovalci spletnih trgovin raje kupujejo na spletnih straneh v materinem jeziku

- obiskovalci se na spletni strani zadržujejo dlje, če je napisana v njihovem materinem jeziku

 

Lokalizacija in prevajanje

September 6th, 2006

Na področju prevajanje pojem lokalizacija označuje prevod vsebine s poudarkom na upoštevanju lokalne kulture in običajev.